Kędzierzyn – Koźle

All posts tagged Kędzierzyn – Koźle

Już niebawem kolejne nieruchomości w Kędzierzynie Koźlu zostaną podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Właśnie zakończył się 3 z 5 etapów rozbudowy kanalizacji, który objął swoim zasięgiem wschodni teren od Alei Ignacego Lisa. Obecnie prowadzone są ostatnie odbiory techniczne. Po ich zakończeniu, pierwsi mieszkańcy tej dzielnicy będą mogli cieszyć się wygodą odprowadzania ścieków i nieczystości do głównej magistrali kanalizacyjnej. Ciekawostką w tym wszystkim jest to, że z 73 właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali chęć przyłączenia się do kanalizacji, aż 69 spełniło wszystkie wymogi. Pozostałych 4 właścicieli to te osoby, które są w trakcie budowy swoich domów. Na tej podstawie można stwierdzić że Kędzierzyn Koźle wykonał plan w 100%! Gratulujemy mieszkańcom i władzom spółki!

Powoli dobiegają prace związane z oczyszczaniem Kanału Gliwickiego. Zakres prowadzonych prac obejmował odmulanie dna, przycinania zarośli, a także udrażnianie przepustów melioracyjnych. W sumie Kanał Gliwicki na odcinku kilkunastu kilometrów zmienił się nie do poznania. Przy pracach brały udział osoby bezrobotne, skierowane tu przez PUP, w ramach prac społecznie użytecznych.