Archives

All posts for the month Listopad, 2014

Powoli dobiegają prace związane z oczyszczaniem Kanału Gliwickiego. Zakres prowadzonych prac obejmował odmulanie dna, przycinania zarośli, a także udrażnianie przepustów melioracyjnych. W sumie Kanał Gliwicki na odcinku kilkunastu kilometrów zmienił się nie do poznania. Przy pracach brały udział osoby bezrobotne, skierowane tu przez PUP, w ramach prac społecznie użytecznych.